Om SYK Innovation

Foto: Arvid Zachrisson

Företaget grundades 1993 av Svante Syk, då under namnet Edåsa Innovation. Från starten har verksamheten baserats på grundarens egna uppfinningar, vilket resulterat i en mängd olika produktidéer, patentansökningar och patent. 2006 fokuserades arbetet på utveckling av en produktserie inom området medicinsk teknik som resulterade i näsblodsprodukten ProNasus®. 2015 startade utvecklingsarbetet kring återvinning av bilbälten, Elegabelt®.

Sedan 2017 löper två större utvecklingsprojekt, Stormsäkring av soptunnor och Ny släckmedia för brandbekämpning.

Svante Syk är socionom, Fil. mag och handledare i socialt arbete. Ett förflutet som maskinreparatör inom grafisk industri och en vardag i landsbygd och skogsbruk håller teknikintresset levande.