Våra projekt

Innovationsarbete inom flera områden

Pågående projekt är bl. a:

  • Medicintekniska produkter (bedrivs inom ProNasus AB)
  • Återvinning av bilbälten (i samarbete med bl a Eklunds Bildelslager)
  • Pocketbokhyllor (med legotillverkning i Polen)
  • Stormsäkring av soptunnor (med bistånd av ALMI)
  • Utveckling av släckteknik vid brand